2% z dane


Ak by ste radi pomohli deťom a podporili hipoterapiu,
ak chcete dať šancu tým, ktorí to potrebujú, aby našli lepšiu cestu životom,

venujte nám 2% z Vašich daní:


Údaje o prijímateľovi:
Názov: Hipoterapeutické centrum Hipony
Sídlo: Jozefínska  711/12, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30792151

ĎAKUJEME