Projekt: „Spoločne rozhýbeme mozog“

   V druhej polovici marca 2023 sme mali intenzívne lekcie a workshop na báze metód Feldenkrais© a Anat Baniel Method© NeuroMovement©. Boli určené pre deti so špeciálnymi potrebami a ich rodičov a viedol ich izraelský praktik s dlhoročnými skúsenosťami Eytan Lerner.
   Podarilo sa nám zaplniť všetky miesta do posledného a stretli sa tu detičky s neurologickými problémami, genetickými poruchami, či deti s poruchou autistického spektra. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
   Cieľom bolo zlepšenie zdravotného stavu detí využívajúc schopnosť mozgu meniť sa a obnovovať (neuroplasticita a neurogenéza) a nasmerovanie rodičov, ako implementovať konkrétne aktivity v domácich podmienkach.
   Intenzívne lekcie, tzv. intenzívky, boli individuálne. Eytan pracoval vždy s jedným dieťaťom a počas lekcie mali rodičia možnosť konzultovať svoje problémy, resp. reagovať na aktuálnu situáciu s následným vysvetlením. Témy sa týkali nielen pohybu, ale aj intelektu, zraku, reči, či správania sa detí a možností rodičov, čo vtedy robiť.
   Na tlmočenom jednodňovom workshope sa stretlo sedem rodín. Mali možnosť dozvedieť sa informácie o tom, ako nám spomalenie a pozorovanie dávajú priestor a čas lepšie reagovať. Ako nás naše predstavy a interpretácie o dieťati a jeho správaní niekedy zavedú do slepej uličky a ako z nej von. Rodiny sa mohli navzájom pozorovať, podporiť, zdieľať svoje skúsenosti, informácie a načerpať veľa nového z veľmi otvorených a užitočných rozhovorov s lektorom.
   Metódy Feldenkrais a Anat Baniel Method© NeuroMovement© sú vo svete známe. Ich podstatou je primäť mozog k uvedomovaniu si zmien prostredníctvom jemných dotykov, pohybov v tele a celkovej cielenej komunikácie s dieťaťom. Na základe ponúknutých nových informácií si potom mozog dokáže vytvárať nové nervové prepojenia. Výsledkom je posun a optimalizácia nielen telesných možností, ale aj tých kognitívnych.
   Veríme, že podobné projekty sa nám podarí zorganizovať aj v budúcnosti. Keby bola čarovná pilulka, ktorá by okamžite pomohla deťom so špeciálnymi potrebami, všetky metódy by sme mohli hodiť do koša. Život je však košatejší a vyžaduje si kreatívnejšie riešenia. Vieme, že to naše funguje :-)

A aké boli reakcie rodičov?

„Po cvičení metódou ABM sa Teo vždy viac prejavuje verbálne. Veľmi ma to teší. Najviac ma prekvapuje, aké výsledky je možné dosiahnuť pomocou úplne maličkých a jemných pohybov. Po jedinom cvičení ABM na sebe som zažila zmeny, o akých sa mi ani nesnívalo. Akoby mi komplet niekto vymenil končatiny, môžem nimi hýbať s neskutočnou ľahkosťou.“ (Gabika, mama Tea s Coffin Siris syndrómom)

„Po mnohých pokusoch a omyloch som pred rokmi narazila na metódu ABM. Po naštudovaní informácii a absolvovaní prvých lekcii som pochopila že toto je cesta. Môjho syna posúva každý intenzívny tréning a zavádzanie princípov ABM do bežného života. Zlepšuje sa porozumenie, empatia, syn objavuje nové veci, či už vo svojom okolí alebo sám v sebe, je samostatnejší. Pre niekoho možno malé zmeny, ale mozog nedelí zmeny alebo pokroky na veľké a malé ... sú len zmeny, a vďaka nim sa mozog prebúdza.“ (Vlaďa, mama Samka s poruchou autistického spektra)Barbora Lucká
Projekt Nadácie SPP: „Pohoda s koňom“

Úryvok zo záverečného poďakovania v knihe:
.... S veľkou vďakou myslím na našich sponzorov, bez ktorých by Pohoda s koňom bola ešte stále len v myšlienkach. Úcta za dlhodobú podporu a priazeň patrí Heinrichovi von Hollen a Tomášovi Osuskému, ďalej všetkým členom Rotary clubu Bratislava Danube, Rotary clubu International a Nadácii SPP za finančnú podporu. Špeciálne ďakujem rodine Oborilovej, ktorá podporuje našu činnosť a tým aj túto knižku napriek vlastným problémom, ako aj nášmu združeniu Hipoterapeutickému centru Hipony, ktoré rovnakým dielom podporilo túto publikáciu.

Božena Minková

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore


Kniha Pohoda s koňom
TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Hipoterapeutické centrum HIPONY, sa od svojho vzniku v roku 2003 zúčastnilo v týchto edíciách programu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“:
4. edícia - Projekt: Do života s koníkmi
5. edícia - Projekt: S koňmi hravo a zdravo
6. edícia - Projekt : S koňmi hravo a kreatívne
7. edícia - Projekt: S koníkmi hravo a kreatívne II
8. edícia - Projekt: S koňmi spolu posilňujeme zdravie
9. edícia - Projekt: S koňmi spolu posilňujeme zdravie II
10. edícia - Projekt: Aktívne s koňmi
11. edícia - Projekt: Kamaráti s kopytami.

Všetky tieto úspešne realizované projekty pomohli podporiť športové a inkluzívne aktivity, realizované v Hipoterapeutickom centre HIPONY.
Projekt „POHODA S KOŇOM“

Fond malých projektů 2014 - 2020 - Ostatní - Region Bílé Karpaty

 Fond malých projektov

 

     

V rámci programu Európskej únie Fondu malých projektov INTEREG V-A SK-CZ organizuje počas roka 2021 HC Hipony (hlavný partner - Slovensko) spoločne s organizáciou Arpitha z.s (cezhraničný - partner Česko) projekt s názvom „Vzdelávací program -  možnosti využitia koní pri práci s deťmi“ skrátene „Pohoda s koňom“.

 Hlavný zámer je vytvoriť program pre profesionálov v oblasti jazdeckého športu ale aj laikov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenie ponúka súbor cvičení a postupov smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu, fyzickej kondície, držania tela, koordinácie a duševnej pohody detí a mládeže. Pomáha pri nadväzovaní vzťahu s koňom. Dáva návod ako deti naučiť korektný jazdecký sed v rovnováhe, základné jazdecké návyky a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie jazdiť. Školenie prebieha v interiéri, ale aj vonku v prírode, samostatne, s koňmi, s využití prvkov hipoterapie a jazdectva.

 Podnetom pre školenie je stúpajúci dopyt zo strany poskytovateľov služieb v jazdectve, agroturistike, ale taktiež rodičov, asistentov a dobrovoľníkov po kvalitných informáciách, ktoré sa týkajú práce s deťmi, hlavne na úrovni rekreačnej a krúžkovej práce. Kvalitné vzdelanie v tejto oblasti v oboch krajinách prakticky neexistuje. Vzhľadom na to, že dopyt po aktivitách s koňmi stále rastie, narastá aj počet prípadov neodborného prístupu na hranici bezpečnosti. Druhým podnetom je alarmujúci zdravotný stav detí najmä držanie tela a fyzická kondícia. Celková dĺžka realizácie malého projektu je 12 mesiacov.

 Pracovný tím na základe viacerých spoločných stretnutí vypracoval študijné podklady, pripravil školenie a vytvoril súbor prednášok a praktických lekcií. Dobrovoľníci si ich vyskúšali na školení, ktoré prebiehalo vo Štvrtku na Ostrove v areáli HC HIPONY. Išlo o  4-dňovú aktivitu, ktorá zahŕňala teoretické aj praktické lekcie. Zúčastnilo sa 15 účastníkov, ktorým boli poskytnuté vopred pripravené materiály. Vyskúšali si sami na sebe rôzne cvičenia a postupy na trenažéri, ale aj na koni či na zemi. Hlavné témy, ktorým sa školenie venovalo boli: nadviazanie vzťahu človeka s koňom, korektný sed, cvičenia na podporu správneho držania tela, trénovanie správnych jazdeckých návykov na zemi a následne na koni, využitie rôznych jazdeckých disciplín pri výcviku detí a základy bezpečnosti (všeobecne, pády, práca so strachom). Prioritou tohto školenia je snaha o rozšírenie kvalitných možností pre deti a mládež, ako tráviť zdravo a zmysluplne voľný čas príjemnou pohybovou aktivitou v prírode a s koňmi, ktorá prispieva k ich duševnej pohode. Na druhej strane poskytnúť účastníkom kurzu návod na množstvo rozličných aktivít, ktoré spríjemnia prácu s koňom. 


Pracovný tím projektu „Pohoda s koňom“
Projekt „POHODA S KOŇOM“

Možnosti využitia koní pri práci s deťmi - výukový program. ITERREG SK - CZ, Fond malých projektov
Dokumenty k náhľadu:

 • Žiadosť
 • Zmluva
 • Rozpočet

 • Projekt „KONE, NAŠA RADOSŤ“ pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením

  V období od júla 2019 do marca 2020 prebieha v priestoroch občianskeho združenia HC Hipony vo Štvrtku na Ostrove mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONE, NAŠA RADOSŤ". Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z grantového programu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Je zameraný na podporu integrácie detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nejedná sa však iba o klasickú hipoterapiu. Cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní, ich výcvikom, ako aj chovom iných zvierat. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú, a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku. Osvojili si aj základy jazdectva a voltíže – gymnastiky na koni. Náročnosť úloh bola prispôsobená veku a stupňu zdravotného znevýhodnenia detí, ktoré sa projektu zúčastnili.  Vyvrcholením celého projektu budú minipreteky s názvom "Jazdecké hry", na ktorých zúčastnené deti môžu ukázať, čo sa počas trvania projektu naučili. Budú sa konať poslednú marcovú sobotu.

  Zámerom tímu HC Hipony však už tradične nie je len usporiadať športový deň plný pohybu a zábavy, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie.

  Najväčšou odmenou pre všetkých je radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.  Tím HC Hipony
          

  Projekt „KONÍKY NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI“ pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením nájsť motiváciu a rozvíjať sa.

  V období od júla 2018 do marca 2019 sa s finančnou podporou z prostriedkov 19. ročníka grantového programu Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom 2018, v priestoroch HC Hipony, uskutočnil mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONÍKY, NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI". Projekt bol zameraný na podporu integrácie 40 detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny bežnej populacie s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nešlo však iba o klasickú hipoterapiu, cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať týmto deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní a ich výcvikom. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah a mohli im slúžiť ako výborní terapeuti. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku a osvojili si základy jazdectva a voltíže-gymnastiky na koni.

  Vyvrcholením celého projektu boli minipreteky s nazvom "Jazdecké hry" na ktorých zúčastnené deti predviedli, čo sa počas trvania projektu naučili. Cieľom tímu HC Hipony však nebolo iba usporiadať športový deň, plný pohybu, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi, ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie, pretože naším zámerom je v budúcnosti zriadiť chránenú dielňu, práve s takýmto zameraním .

  Najväčšou odmenou pre všetkých bola radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.

  Tím HC Hipony