Projekt „POHODA S KOŇOM“

Možnosti využitia koní pri práci s deťmi - výukový program. ITERREG SK - CZ, Fond malých projektov
Dokumenty k náhľadu:

 • Žiadosť
 • Zmluva
 • Rozpočet

 • Projekt „KONE, NAŠA RADOSŤ“ pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením

  V období od júla 2019 do marca 2020 prebieha v priestoroch občianskeho združenia HC Hipony vo Štvrtku na Ostrove mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONE, NAŠA RADOSŤ". Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z grantového programu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Je zameraný na podporu integrácie detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nejedná sa však iba o klasickú hipoterapiu. Cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní, ich výcvikom, ako aj chovom iných zvierat. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú, a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku. Osvojili si aj základy jazdectva a voltíže – gymnastiky na koni. Náročnosť úloh bola prispôsobená veku a stupňu zdravotného znevýhodnenia detí, ktoré sa projektu zúčastnili.  Vyvrcholením celého projektu budú minipreteky s názvom "Jazdecké hry", na ktorých zúčastnené deti môžu ukázať, čo sa počas trvania projektu naučili. Budú sa konať poslednú marcovú sobotu.

  Zámerom tímu HC Hipony však už tradične nie je len usporiadať športový deň plný pohybu a zábavy, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie.

  Najväčšou odmenou pre všetkých je radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.  Tím HC Hipony
          

  Projekt „KONÍKY NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI“ pomohol deťom so zdravotným znevýhodnením nájsť motiváciu a rozvíjať sa.

  V období od júla 2018 do marca 2019 sa s finančnou podporou z prostriedkov 19. ročníka grantového programu Nadácie pre deti Slovenska - Hodina deťom 2018, v priestoroch HC Hipony, uskutočnil mimoriadne zaujímavý a prínosný projekt s názvom „KONÍKY, NAŠI VEĽKÍ KAMOŠI". Projekt bol zameraný na podporu integrácie 40 detí so zdravotným znevýhodnením v rámci rovesníckej skupiny bežnej populacie s využitím hipoterapie ako liečebnej metódy.

  Nešlo však iba o klasickú hipoterapiu, cieľom terapeutov a dobrovoľníkov z HC Hipony bolo ukázať týmto deťom široké spektrum činností spojené s chovom terapeutických koní a ich výcvikom. Deti sa napríklad naučili, ako sa kone správajú a ako sa majú zasa správať ony k nim, aby sa medzi vytvoril priateľský vzťah a mohli im slúžiť ako výborní terapeuti. Zistili tiež, ako sa kone kŕmia, čistia, ošetrujú a pripravujú na jazdenie/terapeutickú jednotku a osvojili si základy jazdectva a voltíže-gymnastiky na koni.

  Vyvrcholením celého projektu boli minipreteky s nazvom "Jazdecké hry" na ktorých zúčastnené deti predviedli, čo sa počas trvania projektu naučili. Cieľom tímu HC Hipony však nebolo iba usporiadať športový deň, plný pohybu, ale aj ponúknuť zdravotne znevýhodneným deťom základy chovu koní a prácu s nimi, ako možnú alternatívu pre ich budúce zamestnanie, pretože naším zámerom je v budúcnosti zriadiť chránenú dielňu, práve s takýmto zameraním .

  Najväčšou odmenou pre všetkých bola radosť zo zmysluplne stráveného času a dosiahnutých výsledkov.

  Tím HC Hipony